Thể Loại


    Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/teatheme/public_html/subdomain/html/qltv/includes/module_theloai.php on line 12Giới thiệu

Thư viện Trường THPT

Thư viện trường THPT được lập ra nhằm phục vụ cho các học sinh của trường và các cán bộ giáo viên nhà trường.,

Website được xây dựng với HTML,PHP và cơ sở dữ liệu MySQL, sử dụng công nghệ XML giúp website tải nhanh, cùng với giao diện cross-platform đảm bảo khả năng sử dụng trên nhiều trình duyệt